معرفی
جایزه ملی ایسپا" جایزه‎ای است که از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران به برگزیدگان از میان فعالان و صاحب نظران حوزه نظرسنجی اهداء می شود. این جایزه برای نخستین بار در تاریخ 25 آذر 1392 طی مراسمی به منتخبین اهداء شده است. علاوه بر فرد برگزیده، دو فرد دیگر نیز مورد تقدیر قرار می گیرند. افرادی که بیشترین آراء هیئت داوران را کسب نمودند به عنوان منتخین معرفی می شوند (3 نفر). ایسپا در صدد است در قالب این جایزه فعالان و صاحب نظران حوزه نظرسنجی را به جامعه علمی و پژوهشی معرفی و از آنها تقدیر نماید تا از این طریق موجبات رشد و بالندگی فعالیت های نظرسنجی کشور را فراهم نماید.
اهداف جایزه ملی ایسپا
• شناسايي و ایجاد پایگاه اطلاعاتی فعالان و صاحب نظران حوزه نظرسنجی
• تقدیر از فعالان و صاحب نظران حوزه نظرسنجی
• افزایش اهمیت نظرسنجی در بین جامعه علمی - پژوهشی
• افزایش میزان توجه به نظرسنجی در بین سیاستگذاران، تصمیم گیران و مسوولان
• ایجاد مشوق های لازم به منظور استمرار فعالیت های علمی - پژوهشی با محوریت نظرسنجی
ارکان "جایزه ملی ایسپا"
 1-شورای سیاستگذاری
 شورای سیاست گذاری "جایزه ملی ایسپا" متشکل از رییس، معاونین ایسپا و 4 شخصیت علمی و فرهنگی است که توسط رییس مرکز تعیین می شوند.
 2-هیئت داوران
 هیئت داوران "جایزه ملی ایسپا" وظیفه معرفی منتخبین در حوزه نظرسنجی را از طریق تکمیل فرم نظرخواهی بر عهده دارد. هیئت داوران از میان اساتید و صاحب نظرا علوم اجتماعی، آمار، ارتباطات و علوم رفتاری سراسر کشور انتخاب می شوند.
 3-دبیرخانه
 دبيرخانه "جايزه ملی ایسپا" ماموريت خود را شناسایی، معرفي و تقدير از فعالان، صاحب نظران و پژوهشگران برجسته کشور در حوزه نظرسنجی طبق نظرات هیئت داوران می داند. همچنين اين دبيرخانه تلاش دارد بسترهای لازم را برای شناسایی خبرگان و فعالان حوزه نظرسنجی فراهم آورد و نیز پل ارتباطی بین مراکز و موسسات نظرسنجی از یک سوی و از طرف دیگر فعالان و صاحب نظران حوزه نظرسنجی در سطح کشور باشد.
اعضای شورای سیاستگذاری
دکتر مهدی فیض/ رئیس شورای سیاستگذاری،
محمد آقاسی/ دبیر شورای سیاستگذاری،
رحیم یعقوب زاده/ دبیر جایزه ملی ایسپا،
سعید پورعلی،
علی فروغی،
طاهره خیرخواه،
فاطمه فلاح مین باشی،
غلامرضا نسرانی،
مهدی رفیعی بهابادی
اعضای هیئت داوران
دکتر سلیمان پاک سرشت،
دکتر محمد حسین پناهی،
دکتر حیدر جانعلی زاده،
دکتر حمیدرضا جلایی پور،
دکتر علی جنادله،
دکتر ابراهیم حاجیانی،
دکتر حاضری،
دکتر هادی خانیکی،
دکتر محمد فاضلی،
دکتر علیرضا فروغی،
دکتر حسین سراج زاده،
دکتر محمود شارع پور،
دکتر ملیحه شیانی،
دکتر عبدالحسین کلانتری،
دکتر گیویان،
دکتر مهدی منتظر قائم،
دکتر محمد صادق مهدوی،
دکتر حسین میرزایی
نشانی دبیرخانه جایزه ملی ایسپا
 خیابان انقلاب‏ اسلامی – خیابان فخررازی – خیابان شهدای ژاندارمری – شماره 72 – طبق همکف- مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) تلفن:
66487018-21
 info @ ispa. Ir
www.ispa.ir